Prissammenligning for fossile brændstoffer og alternative drivmidler

Her kan du se gennemsnitlige brændstof- og drivmiddelpriser per 100 km for udvalgte bilsegmenter. Gennemsnitspriserne er beregnet på baggrund af prisudviklingen i Danmark over det seneste kalenderkvartal. Det første bilsegment repræsenterer det bedst sælgende bilsegment i Danmark i 2023. Prissammenligningsværktøjet har til formål at gøre priserne på tilgængelige drivmidler mere gennemsigtige og giver dig som forbruger mulighed for at sammenligne de løbende udgifter til brændstoffer og drivmidler i en fælles enhed i DKK/100 km.

Når du kigger på prissammenligningen er det vigtigt, at du er opmærksom på, at gennemsnitspriserne kun en sammenligning af brændstof- og drivmiddelpriser; og altså ikke en komplet sammenligning af alle de udgifter, der ved at eje og køre i en bil. Prissammenligningen kan derfor ikke bruges som et såkaldt TCO-værktøj (Total Cost of Ownership (TCO)). Hvis du vil beregne de samlede omkostninger ved at eje en bil kan du læse mere om TCO-beregninger her.

Det er desuden vigtigt, at være opmærksom på, hvilke priser, gennemsnitspriserne er beregnet på baggrund af. Gennemsnitspriserne er for hvert kalenderkvartal beregnet på baggrund af såkaldte listepriser for hvert drivmiddel. Du kan læse mere om listepriserne her.

Pr. 100 km
J: SUV C - Mellem
Ikon for segment: J: SUV C - Mellem
Eksempelvis
Skoda Enyaq iV
D: Stor
Ikon for segment: D: Stor
Eksempelvis
Tesla Model 3
B: Lille
Ikon for segment: B: Lille
Eksempelvis
Peugeot 208
Ikon for stander til Benzin
Benzin
Pris
CO2 a
CO2 vugge-til-gravb*
87,93
DKK
13,61
kg
17,40
kg
91,86
DKK
14,69
kg
18,78
kg
74,05
DKK
11,66
kg
14,91
kg
Ikon for stander til Diesel
Diesel
Pris
CO2 a
CO2 vugge-til-gravb*
69,45
DKK
13,55
kg
17,84
kg
62,46
DKK
12,57
kg
16,54
kg
53,38
DKK
10,35
kg
13,62
kg
Ikon for stander til El hjemmeopladning
El hjemmeopladning
Pris
CO2 a
CO2 vugge-til-gravb*
49,51
DKK
0,00
kg
0,83
kg
45,83
DKK
0,00
kg
0,89
kg
46,22
DKK
0,00
kg
0,90
kg
Ikon for stander til El offentlig opladning
El offentlig opladning
Pris
CO2 a
CO2 vugge-til-gravb*
53,07
DKK
0,00
kg
0,83
kg
49,12
DKK
0,00
kg
0,89
kg
49,55
DKK
0,00
kg
0,90
kg
Ikon for stander til El offentlig lynopladning
El offentlig lynopladning
Pris
CO2 a
CO2 vugge-til-gravb*
65,98
DKK
0,00
kg
0,83
kg
61,07
DKK
0,00
kg
0,89
kg
61,60
DKK
0,00
kg
0,90
kg

a) Angiver CO2-udledning i gram pr. 100 km under kørsel beregnet på baggrund af WLTP-tal. Du kan læse mere om CO2-beregningen her.

b) Angiver CO2e-udledning i gram pr. 100 km forbundet med udvinding, produktion og anvendelse af drivmidlet. De angivne udledninger for drivmidlerne er angivet som et årligt gennemsnit i 2021, som siden er fremskrevet. Du kan læse mere om beregningen her.

*CO2e-udledningerne for benzin- og dieselbiler er baseret på gennemsnitlige vugge-til-grav-udledninger for brændstoffer, som inkluderer både direkte udledninger og udledninger forbundet med produktionen af brændstoffet. Iblandet biobrændstof antages ikke at have direkte udledninger. Indirekte konsekvenser fra dyrkningen af råvarer til biobrændstofproduktion i form af emissioner fra afledte ændringer i arealanvendelsen, er ikke medregnet i vugge-til-grav-udledningen.

**Det er antaget for brintbiler, at brinten er baseret på vedvarende elektricitet. I praksis vil VE-andelen i den anvendte el oftest være lavere, og dermed vil CO2e-udledningen være højere.

***Det er antaget for elbiler, at bilerne kører på ”gennemsnitsel”, hvor CO2e-udledningen for elektriciteten er den, der benyttes i Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger.

****Gas og brint er ikke medtaget på dette skilt grundet manglende infrastruktur og/eller indregistrerede køretøjer

Beregningsgrundlag

Forklaring af data

Det bedst sælgende bilsegment vises i den første kolonne af tabellen. Færdselsstyrelsen har udvalgt bilsegmenterne i kolonne to og tre. Segmenterne er valgt med henblik på bredest mulig repræsentation af udbredte køretøjer i Danmark i 2023 på tværs af forskellige drivmidler. Beregningerne er baseret på data fra Bilstatistik.dk, senest opdateret den 31. december 2023.

I år 2023 blev der samlet indregistreret 69.018 køretøjer. Af disse var det segment, der blev solgte flest biler i segment J: SUV C - Mellem med 30.440 køretøjer.

Gennemsnitspriserne er beregnet ud fra de solgte personbiler i 2023, hvor gennemsnitsprisen er baseret på drivmiddelsforbruget for de fem bedst sælgende biler indenfor hvert segment, på tværs af drivmidler, mens drivmiddelspriserne er baseret på gennemsnitlige drivmiddelpriser indberettet af branchen.

I tabellen indgår to CO2-tal. Det første tal dækker over CO2-emissioner og brændstofforbrug under kørsel. Det andet tal dækker over CO2-emissioner ved udvinding og produktion af drivmidlet samt brændstofforbrug under kørsel. Dette CO2-tal udregnes som forventede udledninger for 2023 baseret på de faktiske brændstofdata fra 2021. Du kan læse mere om metoden for udregningerne af det udvidede CO2-tal her.

Drivmiddel Gennemsnitspris Segment
Benzin 14,10 DKK pr. l J: SUV C - Mellem, D: Stor, B: Lille
Diesel 12,94 DKK pr. l J: SUV C - Mellem, D: Stor, B: Lille
Gas 18,13 DKK pr. kg
Brint D: Stor
El hjemmeopladning 2,92 DKK pr. kWh J: SUV C - Mellem, D: Stor, B: Lille
El offentlig opladning 3,13 DKK pr. kWh J: SUV C - Mellem, D: Stor, B: Lille
El offentlig lynopladning 3,89 DKK pr. kWh J: SUV C - Mellem, D: Stor, B: Lille