Viden om drivmidler

Elbil

En elbil bliver ofte omtalt med forkortelsen EV (Electric Vehicle), PEV (Pure Electric Vehicle) eller BEV (Battery Electric Vehicle) og er kendetegnet ved at være udstyret med en eller flere elmotorer og et stort batteri, som kan blive ladet op udefra via et ladestik eller induktionsopladning (trådløs opladning).

Teknisk beskrivelse

Moderne elbiler adskiller sig i deres konstruktion fra konventionelle fossilbiler ved, at elbiler generelt er konstrueret med udgangspunkt i en central og lavt placeret batteripakke i bilens bund.

Samtidig er elbilens motorer ofte placeret direkte ved hjulene, hvilket gør den traditionelle transmission overflødig og reducerer antallet af bevægelige dele sammenlignet med en konventionel fossilbil.

I en elbil bliver elmotorerne drevet af strøm fra et batteri, som primært bliver ladet op fra elnettet via en ladestander.

Udover at anvende energi fra elnettet til opladning af batteriet, anvender elbilen også regenerativ bremsning til at genindvinde den energi, der ellers ville gå tabt, når der bremses.

Teknologiske begrænsninger

De elbiler, der i dag er tilgængelige på markedet, har generelt en kortere rækkevidde end tilsvarende biler drevet af benzin eller diesel.

Elbilens rækkevidde afhænger hovedsageligt af størrelsen på den indbyggede batteripakke, men også af faktorer som temperaturforhold og bilens hastighed.

Temperaturer under frysepunktet kan reducere elbilens rækkevidde med 10-20%, da det nedsætter batteriernes effektivitet, og derudover vil der samtidig blive brugt mere energi på at opvarme kabinen.

Ved høj hastighed bliver elbilens rækkevidde ligeledes kortere pga. den øgede vindmodstand og elmotorernes reducerede effektivitet ved høje omdrejningstal.

Når du kører i en elbil, skal du generelt været opmærksom på, hvordan bilens rækkevidde bliver påvirket af dit kørselsmønster.

Ligesom i konventionelle fossilbiler vil hurtige accelerationer reducere elbilens samlede rækkevidde, og der er derfor mange ”gratis” kilometer at vinde ved at lære at køre økonomisk og finde elbilens mest effektive kørselsmønster.

CO2-aftryk ved kørsel

En elbil får udelukkende tilført energi fra elnettet og har ikke nogen lokal udledning til omgivelserne, da den udelukkende bliver drevet af en elmotor.

Elbilen bliver derfor anset for at være et nulemissionskøretøj, da den ikke i sig selv udleder skadelige stoffer og partikler.

Dens samlede emissionsregnskab vil dog altid være afhængig af, hvilken kilde der har produceret strømmen i elnettet – også kaldet elmikset – på det tidspunkt, hvor elbilen bliver ladet op.

Du kan læse mere om det danske elmiks og de forskellige strømkilder på energinet.dk

Forbrugstal

En elbil får målt sin officielle rækkevidde og sit officielle energiforbrug i et laboratorie med målemetoden WLTP. Du kan læse mere om målemetoden under fanen 'Målemetode for brænstofforbrug WLTP og NEDC' og afsnittet 'Målemetode WLTP'.

Rækkevidde- og energiforbrugsmålingen af en elbil foregår ved, at der bliver kørt en fast prøvningscyklus på 23,25 km ved en række forskellige og nøje fastsatte hastigheder på et rullefelt i et laboratorie.

Denne prøvningscyklus bliver gentaget indtil batteriet er kørt helt tomt, hvorefter den samlede tilbagelagte distance bliver udregnet og danner udgangspunkt for elbilens officielle rækkevidde.

Derudover måles det, hvor meget energi, målt i kilowatttimer (kWh), som elbilen har brugt på at køre de 23,25km.

Ud fra de to målinger bliver elbilens officielle energiforbrug målt i kWh pr. 100 km beregnet.

All Electric Vehicle