Prissammenligning for fossile brændstoffer og alternative drivmidler

Her kan du se gennemsnitlige brændstof- og drivmiddelpriser per 100 km for udvalgte bilsegmenter. Gennemsnitspriserne er beregnet på baggrund af prisudviklingen i Danmark over det seneste kalenderkvartal. Det første bilsegment repræsenterer det bedst sælgende bilsegment i Danmark i 2021. Prissammenligningsværktøjet har til formål at gøre priserne på tilgængelige drivmidler mere gennemsigtige og giver dig som forbruger mulighed for at sammenligne de løbende udgifter til brændstoffer og drivmidler i en fælles enhed i DKK/100 km.

Når du kigger på prissammenligningen er det vigtigt, at du er opmærksom på, at gennemsnitspriserne kun en sammenligning af brændstof- og drivmiddelpriser; og altså ikke en komplet sammenligning af alle de udgifter, der ved at eje og køre i en bil. Prissammenligningen kan derfor ikke bruges som et såkaldt TCO-værktøj (Total Cost of Ownership (TCO))Hvis du vil beregne de samlede omkostninger ved at eje en bil kan du læse mere om TCO-beregninger her. 

Det er desuden vigtigt, at være opmærksom på, hvilke priser, gennemsnitspriserne er beregnet på baggrund af. Gennemsnitspriserne er for hvert kalenderkvartal beregnet på baggrund af såkaldte listepriser for hvert drivmiddel. Du kan læse mere om listepriserne her. 

Pr. 100 km
B: Lille
Eksempelvis CITROEN C3
C: Mellem
Eksempelvis VOLKSWAGEN ID.3
J: SUV C - Mellem
Eksempelvis NISSAN QASHQAI
Benzin Pr. 100 km Pris CO2 a CO2 vugge-til-gravb*
. 74,99 12,2 kg 14,9 kg
. 77,68 12,8 kg 15,4 kg
. 87,5 14,3 kg 17,4 kg
Diesel Pr. 100 km Pris CO2 a CO2 vugge-til-gravb*
. 52,68 10,8 kg 13,4 kg
. 60,93 12,5 kg 15,5 kg
. 71,06 14,6 kg 18,1 kg
Gas Pr. 100 km Pris CO2 a CO2 vugge-til-gravb
. 0 kg kg
. 0 kg kg
. 0 kg kg
Brint Pr. 100 km Pris CO2 a CO2 vugge-til-gravb**
. 0 kg 1,4 kg
. 0 kg 1,4 kg
. 100,1 0 kg 1,4 kg
El hjemmeopladning Pr. 100 km Pris CO2 a CO2 vugge-til-gravb***
. 55,55 0 kg 1,1 kg
. 50,87 0 kg 1,0 kg
. 57,42 0 kg 1,1 kg
El offentlig opladning Pr. 100 km Pris CO2 a CO2 vugge-til-gravb***
. 55,89 0 kg 1,1 kg
. 51,18 0 kg 1,0 kg
. 57,78 0 kg 1,1 kg
El offentlig lynopladning Pr. 100 km Pris CO2 a CO2 vugge-til-gravb***
. 83,5 0 kg 1,1 kg
. 76,46 0 kg 1,0 kg
. 86,32 0 kg 1,1 kg

a) Angiver CO2-udledning i gram pr. 100 km under kørsel beregnet på baggrund af WLTP-tal. Du kan læse mere om CO2-beregningen her.

b) Angiver CO2e-udledning i gram pr. 100 km forbundet med udvinding, produktion og anvendelse af drivmidlet. De angivne udledninger for drivmidlerne er angivet som et årligt gennemsnit i 2020, som siden er fremskrevet ift. en forventet udvikling baseret på trends og gældende regulering. Du kan læse mere om beregningen her.
*CO2e-udledningerne for benzin- og dieselbiler er baseret på gennemsnitlige vugge-til-grav-udledninger for brændstoffer, som inkluderer både direkte udledninger og udledninger forbundet med produktionen af brændstoffet. Iblandet biobrændstof antages ikke at have direkte udledninger. Indirekte konsekvenser fra dyrkningen af råvarer til biobrændstofproduktion i form af emissioner fra afledte ændringer i arealanvendelsen, er ikke medregnet i vugge-til-grav-udledningen.
**Det er antaget for brintbiler, at brinten er baseret på vedvarende elektricitet. I praksis vil VE-andelen i den anvendte el oftest være lavere, og dermed vil CO2e-udledningen være højere.
***Det er antaget for elbiler, at bilerne kører på ”gennemsnitsel”, hvor CO2e-udledningen for elektriciteten er den, der benyttes i Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger.