PartikelFilter

Hvad er et partikelfilter?
Partikelfilteret er opbygget af mange små kanaler af keramik. Filteret er konstrueret, så udstødningsgassen tvinges gennem kanalvæggen, hvor partiklerne bliver fanget.
Partikelfilteret skal jævnligt regenereres (dvs. partiklerne skal brændes af), da de opsamlede partikler i løbet af en vis periode ellers tilstopper filterets kanaler. På grund af for lave temperaturer i udstødningen har alle partikelfiltre indbygget et system, som hjælper til med at afbrænde partiklerne. Nogle partikelfiltre har en indbygget katalysator, på andre skal der tilsættes et hjælpestof til dieselbrændstoffet, og på atter andre sætter man strøm til filteret. Hvilket system, der er bedst, afhænger meget af, hvilket køretøj man taler om, og hvordan køretøjet bruges.
Efterhånden som filteret ældes opsamles en del ikke-brændbart materiale eller aske i filteret, som skal fjernes. Ophobning af aske vil få modtrykket (trykket efter motoren) til at stige. Rensningen skal foregå efter fabrikantens anvisninger.

Partikeludledningstillæg
Siden 1. april 2010 har alle ejere af dieseldrevne personbiler og dieseldrevne varebiler, hvis varebilen er registreret første gang efter den 18. marts 2009, skullet betale et partikeludledningstillæg på 1.000 kroner årligt, hvis bilen ikke er udstyret med et partikelfilter.
Formålet med partikeludledningsafgiften er at reducere mængden af skadelige partikler fra dieselbiler. Ifølge loven bortfalder tillægget, hvis man eftermonterer et partikelfilter.

Sidst opdateret: 13 juni 2016