Luftforurening fra transportsektoren

Alle køretøjer udleder i større eller mindre omfang sundhedsskadelige partikler. Der er i de seneste 20 år lagt et stort arbejde i at begrænse udledningen, og luften er da også blevet betydeligt renere, end den var for 20 år siden.

Det er Miljøstyrelsen, der varetager regulering af reglerne om luftforurening, mens det er Trafik- og Byggestyrelsen, der varetager reglerne om bilernes miljømæssige egenskaber. På Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside kan du derfor finde flere informationer om luftforurening generelt og om partikelfiltre.

EURO-normer beskriver bilernes miljøegenskaber. Kravene til bilernes miljøegenskaber skærpes løbende, så bilindustrien skal vedvarende forbedre teknologierne i retning af mindre forurening.

Chiptuning er det, der kaldes en konstruktiv ændring af bilen. Som udgangspunkt er det lovligt, så længe man ikke overskrider reglerne for luft- og støjforurening. Læs mere om chiptuning  på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside.

Sidst opdateret: 23 oktober 2017