Alternative drivmidler

Langt hovedparten af den danske bilpark anvender benzin eller diesel som drivmiddel, dvs. fossile brændstoffer. At et brændstof er fossilt betyder, at der er tale om en begrænset ressource, da olie er dannet af nedbrudte plante- og dyrerester. Derudover udleder benzin og diesel store mængder CO2 i forbindelse med forbrænding – helt præcis udleder en liter benzin 2,4 kilo CO2 og en liter diesel udleder 2,7 kilo CO2.

For at finde mere klimavenlige og bæredygtige drivmidler forskes og udvikles der meget i disse år på mange typer af alternative drivmidler.

Trafik- og Bygningsstyrelsen følger løbende med i udviklingen af alternative drivmidler, ligesom styrelsen administrerer tilskudspuljer til energieffektive transportløsninger.

På styrelsens hjemmeside har vi gennemgået en række alternative drivmidler og bl.a. beskrevet, hvad hvert enkelt drivmiddel repræsenterer i potentiel CO2-reduktion.

Sidst opdateret: 13 juni 2016